ochrona środowiska

Działamy w obszarach:

  • filtracja i neutralizacja gazów przemysłowych
  • oczyszczanie ścieków
  • utylizacja odpadów przemysłowych
  • utylizacja odpadów komunalnych
  • rekultywacja terenów przemysłowych


Programy branżowe

Badawczo-rozwojowe

Inwestycyjno-wdrożeniowe

Finansowanie innowacji

Fundusze inwestycyjne

Dotacje Uni Europejskiej

Realizacje "pod klucz"